ویژگی افزودن یادداشت به معاملات برای هر معامله به سامانه متاکوانت اضافه گردید.

امکان افزودن یادداشت به ژورنال معاملاتی
امکان افزودن یادداشت به ژورنال معاملاتی

در ژورنال‌های معاملات، یادداشت موارد مربوط به پوزیشن‌های باز فعلی و حتی ثبت احساسات بعد از انجام برخی معاملات و تأثیرات آنها باید ثبت شود.

برای افزودن یادداشت به ژورنال معاملاتی

کافیست در صفحه جزئیات معامله در بخش یادداشت ها برای خود رویدادها و احساسات خود را ثبت کنید.

این امکان به صورتی فراهم هست که می توانید برای هر معامله به تعداد نامحدودی یادداشت ثبت کنید.


امیدوارم این امکان برای سهولت هرچه بهتر شما معامله گران قابل استفاده باشد.