ویژگی افزودن عکس به معاملات برای هر معامله به سامانه متاکوانت اضافه گردید.

امکان افزودن عکس به ژورنال معاملاتی
امکان افزودن عکس به ژورنال معاملاتی

برای افزودن تصویر چارت ها به معاملات

در بخش ثبت معامله جدید ،بخش جدیدی افزوده شده است که امکان آپلود تصویر چارت ها و سایر مستندات معامله را میشود به سیستم اضافه کرد.

نکته که وجود دارد باید حجم تصاویر ارسالی کمتر از 2mb باشد و در حال حاضر امکان افزودن نهایت 2 تا عکس برای هر معامله آزاد می باشد.

امیدوارم این امکان برای سهولت هرچه بهتر شما معامله گران قابل استفاده باشد.