گزارش تقویم معاملات به سامانه متاکوانت اضافه شد

معرفی گزارش تقویم معاملات
معرفی گزارش تقویم معاملات

گزارش تقویم معاملات در سیستم ژورنال معاملات متاکوانت یک گزارش که توسط یک سیستم ایجاد می‌شود و به کاربران این امکان را می‌دهد تا تاریخچه معاملات خود را براساس تقویم مشاهده و سود یا زیان خود را بررسی یا عملیات خاصی انجام دهند. این گزارش شامل اطلاعاتی مهم درباره معاملاتی است که در یک بازه زمانی، معمولاً یک روز کاری، انجام شده است و می‌تواند به صورت روزانه، هفتگی، ماهانه، یا در بازه‌های زمانی دلخواه دیگر قابل مشاهده باشد.

گزارش تقویم معاملات به سامانه متاکوانت

گزارش تقویم معاملات در سیستم ژورنال معاملات به کاربران امکان می‌دهد تا به صورت دقیق و مشخص اطلاعات مربوط به معاملات خود را دنبال کنند و درصورت نیاز از آن‌ها استفاده کنند.

اگر سوال یا نظری دارید، لطفاً از طریق صفحه پشتیبانی یا نظر زیر با ما تماس بگیرید.